FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Grupy
Rejestracja | Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: DeBiEc
2008-10-23, 21:41
NETYKIETA
Autor Wiadomość
DeBiEc
Administrator


Dołączył: 15 Wrz 2008
Posty: 89
Poziom: 8
HP: 0/159
 0%
MP: 76/76
 100%
EXP: 8/19
 42%
  Wysłany: 2008-10-23, 21:37   NETYKIETA

Bardzo przydatne dla ludzi lubi?cych buszowac po ró?nych forach i ogolnie po internecie ;)
Dla grup i list dyskusyjnych s? to:


zakaz spamowania (m. in. wysy?ania niechcianych linków do stron)
zakaz wysy?ania tzw. "?a?cuszków szcz??cia"
nakaz zapoznania si? z wykazem FAQ przed zadaniem pytania
stosowanie si? do regu? pisania obowi?zuj?cych w danej grupie (sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, mo?liwo?ci wysy?ania (lub nie) wiadomo?ci formatowanych w HTML-u, mo?liwo?ci do??czania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegó?owo opisane w FAQ danej grupy
zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysy?ania maili/postów do kilku grup naraz
zakaz pisania nie na temat (OT - OffTopic)
zakaz pisania kilka razy z rz?du (szczególnie restrykcyjnie u?ywany na forach posiadaj?cych funkcj? edycji postu)

Dla us?ug interaktywnych (IRC, komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW):

zakaz floodowania
nakaz zapoznania si? z FAQ danego kana?u/forum/czatu i przestrzeganie zawartych tam zasad szczegó?owych
zakaz nagabywania (upartego ??czenia si? z) osób które sobie tego nie ?ycz?
zasady dotycz?ce znaków diakrytycznych (u?ytkownicy wielu kana?ów nie ?ycz? sobie u?ywania polskich liter, irc.pl podaje "Polskie litery koduj w ISO-8859-2 lub ich nie u?ywaj", natomiast u?ytkownicy wielu for internetowych nie toleruj? postów bez polskich znaków diakrytycznych)
zasady korzystania z ró?nych j?zyków na kana?ach wielonarodowo?ciowych
zakaz ci?g?ego pisania du?ymi literami
nakaz u?ywania emotikon z rozwag? (maj? by? dodatkiem do tekstu, a nie g?ówn? tre?ci?)
na forach internetowych zwracamy si? po imieniu lub po nicku. Nigdy samym nazwiskiem.
Szczególnie nie nale?y publikowa? w Internecie niezgodnych z prawem tre?ci zdefiniowanych w ró?nych ustawach, które wymieniono poni?ej.


Tre?ci, które naruszaj? ra??co zasady wspó??ycia spo?ecznego (sankcje okre?laj? ró?ne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
Tre?ci, za które okre?lono sankcje w kodeksie karnym, a które:
namawiaj? do pope?nienia lub doradzaj? w pope?nieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
gro?? innym osobom pope?nieniem przest?pstwa na jego szkod? lub szkod? osoby jego najbli?szej (art. 190 Kodeksu karnego);
obra?aj? inne narodowo?ci, rasy ludzkie, religie (art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
nawo?uj? do pope?nienia przest?pstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
propaguj? totalitarny ustrój pa?stwa lub nawo?uje do nienawi?ci na tle ró?nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl?du na bezwyznaniowo?? (art. 256 Kodeksu karnego).
Tre?ci, za które okre?lono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
l?? osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
zawieraj? pomówienia - informacje obarczaj?ce niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
obra?aj? inne narodowo?ci, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego).
Tre?ci, za które okre?lono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
promuj? alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa?dziernika 1982r.);
przyczyniaj? si? do ?amania praw autorskich lub naruszaj? prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
promuj? ?rodki odurzaj?ce, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
ujawniaj? bez czyjej? wyra?nej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres e-mail, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
zawieraj? s?owa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o j?zyku polskim z dnia 7 pa?dziernika 1999r.).


Inne wa?ne informacje


W miar? mo?liwo?ci nie u?ywaj HTML - na grupach dyskusyjnych w ogóle, w poczcie elektronicznej - bez wyra?nej zgody odbiorcy.
Nie umieszczaj w wiadomo?ciach za??czników o du?ej obj?to?ci. U?yj jednego z serwisów do udost?pniania plików a w wiadomo?ci zamie?? odno?nik do danego zasobu.
Pami?taj o u?ywaniu i deklarowaniu w?a?ciwego j?zyka lub zestawu znaków w?a?ciwego dla danego j?zyka. Zaleca si? stosowanie ISO-8859-2 dla j?zyka polskiego i UTF-8 dla tekstów wieloj?zycznych, jednak lokalne zalecenia mog? nak?ada? wi?ksze ograniczenia (np. zakaz u?ywania znaków diakrytycznych).
Pisz poprawnie, u?ywaj?c w miar? potrzeby wszystkich znaków danego j?zyka i wykorzystuj?c w pe?ni mo?liwo?ci konfiguracji u?ywanych programów. Je?li program nie ma po??danej funkcjonalno?ci (np. nie obs?uguje MIME czy nie ma s?ownika), zmie? go na inny.
  
 
   Podziel się na:     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmo

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Gozda - SITEMAP - recenzje anime

Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 9